Data publikacji: 2014-08-07

Zwróć zużyty akumulator

Złom akumulatorowy musi być utylizowany w odpowiedni sposób, dlatego warsztaty i sklepy muszą składać sprawozdania, poparte tzw. Kartami Przekazania Odpadu. Inter Cars SA umożliwia zwrot złomu akumulatorowego do najbliższej filii, wydając przy tym Kartę Przekazania Odpadu i płacąc za każdy kilogram złomu.  

Klientom, z którymi Inter Cars nawiąże bezpośrednią współpracę, oprócz podpisanej umowy we współpracy w zakresie zbiórki złomu akumulatorowego, firma dostarczy pojemnik z pokrywą oraz pełną obsługę w formie dzierżawy. Każdorazowo przy wydaniu zużytych akumulatorów klient otrzyma niezbędną do rocznych rozliczeń Kartę Przekazania Odpadu. Na podstawie comiesięcznych zestawień klient będzie wystawiał fakturę na Inter Cars SA, a następnie będzie otrzymywał odpowiednie wynagrodzenie za zwracane akumulatory.

Karta potwierdza przyjęcie przez Inter Cars SA zużytych akumulatorów, Zestawienie „Kart Przekazania Odpadu”, służy do rocznego rozliczenia zużytych akumulatorów odebranych od klientów detalicznych w warsztacie lub sklepie. Na koniec roku powstaje również obowiązek złożenia rocznego sprawozdania zawierającego podsumowane dane z Karty Ewidencji Odpadu i Karty Przekazania Odpadu. Podmiot ma obowiązek złożenia takiego sprawozdania do 15 marca roku następnego, którego sprawozdanie dotyczy. Pełna ewidencja i kopie rocznych sprawozdań muszą być przechowywane przez 5 lat. Brak takich rozliczeń wiąże się z karami podczas kontroli ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Ochrony Środowiska.

Osoby zainteresowane współpracą dotyczące zbiórki złomu akumulatorowego, powinny skontaktować się z najbliższą filią Inter Cars SA lub wejść na stronę truck.intercars.com.pl, zakładka Ekologia / Skup złomu akumulatorowego i poznać szczegóły.  

Polityka cookiesFAQ RODOPowered by IC Developers Team © 2019 Inter Cars